Đây là website của nhóm 5Stars, lớp 21CLC02, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM.

Về logo nhóm, bầu trời cùng 5 bàn tay tạo thành ngôi sao vừa chính là tên nhóm. Logo cũng cho thấy nhóm xem trọng sự đóng góp của mỗi cá nhân. 

Về tên nhóm, “5” thể hiện rằng nhóm có 5 thành viên, cũng như mã nhóm trong lớp là 05. “Stars” chính là những vì sao. Những vật thể phát sáng trên vũ trụ. Các thành viên nổi bật ở những khía cạnh khác nhau ở vũ trụ tri thức bao la, nhưng sẽ cùng nhau soi rọi thành một tập thể.

“5Stars” sẽ là nơi mọi thành viên đều có thể nêu lên ý kiến của mình và nhận được sự tôn trọng của những thành viên còn lại, cũng như đó là “bùa may mắn” để nhóm tránh xa các cuộc cãi vã không đáng có và là điều tối kị mỗi khi làm việc nhóm.

QR Code động và tùy biến

QR Code tĩnh và không tùy biến