/. CALCULATOR /.

Ngôn ngữ: C++, Pascal Tác giả: Trần Thanh Ngân Bạn muốn tính toán gì đó nhưng hiện tại lại không có máy tính (calculator)?Không sao hết vì…CALCBOT sẽ giúp bạn! Với CALCBOT bạn có thể tính:1. Phép cộng với nhiều số hạng.2. Phép trừ với nhiều số hạng.3. Phép nhân nhiều Read more…