Ngôn ngữ: C++
Tác giả: Bùi Đỗ Duy Quân

Chào mừng bạn đến với thế giới lập trình!!
Chắc hẳn bạn là người mới bước vào con đường lập trình.
Vậy thì bài tập in ra màn hình dòng chữ “Hello World” bằng câu lệnh cout sẽ là mở đầu cho con đường của bạn.
Hy vọng bạn sẽ là một lập trình viên giỏi trong tương lai ^^

Input: 
Output: 
Hello World!!!

Categories: C++

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *