Tên: Thuật toán tính Fibonacci
Ngôn ngữ: C++
Tác giả: Hoàng Đức Việt

Với những bạn đam mê với những con số ở bộ môn toán học hay đơn giản là bạn mới bước chân vào con đường lập trình thì bài toán tính dãy số Fibonacci là một trong những bài toán mà chắc hẳn các bạn đã được gặp. Đây là một bài toán hay những cũng là một bài toán khó. Do giới hạn về bộ nhớ cũng như thuật toán, bài toán Fibonacci này mình chỉ hiển thị được số cuối cùng với N=93. Ở nhiều tài liệu dãy Fibonacci sẽ được bắt đầu từ 0,1,1,2,3… hay 1,1,2,3,5… Ở đây mình sẽ sử dụng dãy 1,1,2,3,5…

Input: Nhập số N (1-93)
Output: Xuất ra số Fibonacci thứ N

Categories: C++

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *