Ngôn ngữ: C++, Pascal

Tác giả: Trần Thanh Ngân


Bạn muốn tính toán gì đó nhưng hiện tại lại không có máy tính (calculator)?

Không sao hết vì…
CALCBOT sẽ giúp bạn!

Với CALCBOT bạn có thể tính:
1. Phép cộng với nhiều số hạng.
2. Phép trừ với nhiều số hạng.
3. Phép nhân nhiều số hạng.
Và thậm chí là:
4. Phép chia lấy thương của 2 số nguyên.
5. Phép chia lấy dư của 2 số nguyên.

Việc thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ việc làm theo chỉ dẫn trên màn hình CALCBOT nhé ^^

Categories: C++Pascal

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *