Ngôn ngữ: C++
Tác giả: Lê Thị Hoài Thư

Bạn muốn viết in hoa để nhấn mạnh điều gì đó nhưng nút Caps lock có vấn đề?

Hay chỉ đơn giản bạn lười mở Caps lock?

Cảm thấy khó chịu khi phải ấn giữ Shift mới có thể viết hoa cả câu văn?

VIẾT IN HOA có thể giúp!

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Nhập vào câu văn bạn muốn chuyển.
Bước 2: Enter

Chỉ với 2 bước đơn giản là bạn có thể tùy ý sao chép câu văn đã được chuyển thành chữ in hoa rồi!

Input: This is an example!
Output: THIS IS AN EXAMPLE!

Categories: C++

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *