Ngôn ngữ: C++
Tác giả: Triệu Nhật Minh

Chắc hẳn không ít lần bạn phải loay hoay tra cứu liệu một số có phải số nguyên tố hay không?

Mình đã tạo ra công cụ giúp bạn làm việc đó. Chỉ việc bạn nhập một số nguyên dương, chương trình sẽ trả về kết quả
Kết quả trả về có dạng:’

1. Nếu số đó là số nguyên tố, chương trình sẽ cho bạn biết số đó là số nguyên tố thứ bao nhiêu
2. Nếu không phải số nguyên tố, chương trình sẽ cho bạn biết đó không phải số nguyên tố

Input: 7919
Output: So nguyen to thu 1000

Input: 25
Output: Khong phai so nguyen to

Categories: C++

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *